1.12 pre-release 2 już wydane!

Nowa wersja pre-release to w większości szybka łatka błędów związanych z poprzednią wersją – mamy tylko jedną, dosyć ukrytą zmianę. Co tym razem dostaliśmy od Mojangu?


Zmiany:

  • Dodano nowy ukryty postęp: How did we get there?. Przyznawany za posiadanie każdego dostępnego w trybie przetrwania efektu w jednym momencie. Za zdobycie osiągnięcia otrzymuje się 100 punktów doświadczenia (nie działa w tej wersji).

Poprawki bugów:

  • Gra wyrzucała błąd, jeśli przed użyciem craftingu nie uzyskało się dostępu do książki receptur;
  • Konsola pokazywała komunikaty o wykonaniu komend nawet jeśli zasady gry za to odpowiedzialne (sendCommandFeedback, commandBlockOutput i logAdminCommands) były ustawione na nie;
  • Wstawianie przedmiotów za pomocą książki receptur przy zapełnionych stackach w craftingu powodowało przejście ich na inne miejsca w craftingu;
  • Nieprawidłowe wyświetlanie książki receptur przy zmianie wielkości okna gry;