Jeb_ ujawnia przyszłe zmiany i inne interesujące informacje na temat 1.13!

Jeb_ na streamach z gry Cobalt (pobocznego projektu Mojang będącego trzecioosobowym shooterem 2D z widokiem z boku, tak jak w np. klasycznych grach Mario) odpowiadając na pytania dotyczące Minecrafta ujawnił kilka informacji o MC, w dużej części o przyszłych aktualizacjach – niektóre z nich są dość zaskakujące.

Pierwszy stream

Nazwa moba z Mineconu

Stwór wcześniej znany jako „Mob B”, ,,The Monster of the Night Skies” lub po polsku ,,Nocna Zmora” doczekał się zmiany nazwy! Teraz nazywać będzie się ,,The Phantom”, po polsku nazwa ta oznacza upiora, ducha, widmo, fantoma lub zjawę. Oficjalna polska nazwa nie jest jeszcze znana. Poza tym, Jeb_ wspomniał, że mob nie jest jeszcze ukończony, ale niewiele brakuje.

Jeb_ na PCGamer Weekend

Jeb_ powiedział, że na wydarzeniu PCGamer Weekend, odbywającym się w dniach 17-18 Lutego w Londynie będzie prezentował Update Aquatic, w tym trochę rzeczy, które nie były wcześniej pokazywane. Nie jest to pierwsza wzmianka o wydarzeniu – było ono już wcześniej zapowiadane w pewnym artykule na minecraft.net.

Planowana nazwa wersji 1.13

Wersja 1.13 miała zostać nazwana ,,Technically Updated” (,,[Wersja] Technicznie Zaaktualizowana”). Prawdopodobnie od tych planów pochodzi tytuł posta odwołującego podwójną aktualizację na rzecz 1.13 zawierającego Update Aquatic.

Omówienie zmian generatora

We are changing the world generator. The actual world will more or less look the same, but the way it’s generated, it’s all data-driven, so you can make your own generator settings in json files.

Tłumaczenie (z poprawioną gramatyką):

Zmieniamy generator świata. Właściwy świat będzie wyglądał mniej-więcej tak samo, ale sposób jego generowania jest w całości sterowany danymi, więc będziecie mogli tworzyć własne ustawienia generatora w plikach json.

Biomy oceanu nie będą się retro-generować

Powyższe oznacza, że na stare chunki nie zmienią wyglądu bądź nawet biomu na nowe biomy oceanu.

Pingwiny były w planach

Penguins would be really nice to have. They were on the list of things but then we kind of, we got a lot of complaints that people didn’t feel that the llamas and parrots weren’t interesting enough. So instead of adding a bunch of new animals, we spend more time on the dolphin and turtles and because penguins would require us to give them both interesting water behavior and interesting land behavior, because they act very differently on land and off-land, or in water. So maybe later.

Tłumaczenie:

Pingwiny byłyby naprawdę fajne. Były na liście rzeczy, ale w pewnym sensie mieliśmy wiele skarg, że ludzie nie uważali, że lamy i papugi są wystarczająco interesujące. Zamiast dodawać nowe zwierzęta, spędzamy więcej czasu na delfinach i żółwiach, także dlatego, że pingwiny wymagałyby od nas zarówno interesujących zachowań wodnych, jak i ciekawych zachowań lądowych, ponieważ działają zupełnie inaczej na lądzie i poza lądem, lub w wodzie. Więc może później.

Należy zauważyć, że Jeb_ wspomniał o feedbacku, a więc jednak Mojang liczy się z tym, co sądzą gracze o zmianach z aktualizacji.

Wypowiedź o ,,Podwójnych aktualizacjach”

We’re actually looking to do double updates very soon, for 1.13 and 1.14.

Ta wypowiedź jest ciężka do przetłumaczenia i nieco niejasna, ale prawdopodobnie chodzi o to, ze istniały plany wypuszczania kolejnych aktualizacji podwójnie, tak jak 1.13 i 1.14. Nie wiadomo, czy po połączeniu tych dwóch wersji coś się zmieniło.

Zmiany w fizyce wody będą mniej radykalne niż zapowiadano

The thing about the water physics is […] what we showed at Minecon may have been too much, so we’re trying a more simple way of doing the water physics, which is more similar to the old style. The most important thing is to allow us to have non-solid blocks in water like stairs and fences, but the way we’re gonna do it is that if you have like a fence and you put water on it then that’s gonna be like a source block, but water itself will not flow through fences. […] Because it messes up a bunch of contraptions that people make using water and signs and trapdoors and such.

Tłumaczenie:

Jeśli chodzi o fizykę wody to […] to, co pokazaliśmy na Minecon to mogło być za dużo, więc próbujemy prostszego sposobu na zrobienie fizyki wody, która będzie bardziej podobna do starego stylu. Najważniejsze jest, abyśmy mogli mieć niestałe bloki w wodzie, takie jak schody i ogrodzenia, ale sposób, w jaki to zrobimy, polega na tym, że jeśli masz ogrodzenie i kładziesz na nim wodę, to będzie to jak blok źródłowy, ale sama woda nie przepłynie przez płoty. […] Ponieważ [fizyka z Minecona] psuje mnóstwo urządzeń, w których ludzie używają wody, znaków i zapadni i takich tam.

Minecraft darmowy w Chinach

Z powodu dużej ilości spiraconych darmowych wersji gry w chińskich serwisach z aplikacjami, chińska wersja Minecrafta ,,Bedrock Edition” jest obecnie na modelu Free To Play.


Drugi stream

Brak API dla modów na Javę

Obecnie nie ma bezpośrednich planów na API dla modów na wersję Java.

Aktualizacja z pomysłami fanów

Maria Lemón stworzyła długą listę dobrze ocenianych w postów które w ciągu ostatnich 6 miesięcy pojawiły się na reddit.com/r/minecraftsuggestions. Według deweloperów było tam wiele fajnych rzeczy, planują je dodać w jednej aktualizacji gdzieś po 1.13*.

Wypowiedź o komunikacji Mojang-Microsoft

Currently we’re trying to develop the vanilla gameplay in both Java edition and Bedrock at the same time. And the Bedrock developers are in Redmond and the Java developers are in Stockholm so there is a lot of communication going on. So every time we do even the tiniest little thing it causes a lot of overhead.

Tłumaczenie:

Obecnie staramy się rozwijać rozgrywkę wanilii w obu wersjach Java i Bedrock w tym samym czasie. Przy czym deweloperzy Bedrock są w Redmond, a programiści Javy są w Sztokholmie, więc ma miejsce dużo komunikacji. Tak więc za każdym razem, gdy robimy nawet najmniejsze drobiazgi, powoduje to dużo kosztów.

Zróżnicowane wraki

Zapowiedziano, że w 1.13* będą różne warianty wraków.

Zmiana generacji świata bez modów

,,Możliwość customizacji json’a generacji świata bez modyfikacji” jest w planach na 1.13.

Zaraz po tej zapowiedzi Jeb_ zapowiedział jeszcze możliwość tworzenia własnych struktur.

So with the new world generator you will be able to, in pretty good detail, design the world generator including what kind of structures to spawn, and you can add new structures to spawn

Tłumaczenie:

Tak więc dzięki nowemu generatorowi świata będziecie w stanie poniekąd zaprojektować generator świata, w tym, jakie rodzaje struktur spawnować, i możesz dodać nowe struktury do spawnowania

Jako, iż oficjalnie będą wspierane customowe struktury, możliwe, iż nowy generator świata zakończy problem kaskad chunków, które właściwie od zawsze są utrapieniem dla administratorów zmodyfikowanych serwerów i ludzi ze słabymi komputerami. Dla nieobeznanych: kaskada chunków to generowanie przez grę dużej ilości chunków z powodu ładujących coraz dalsze części mapy generujących się struktur.

 

*oryginalnie 1.14, ale obecnie zapadła już decyzja o połączeniu tych wersji

Źródła (w języku angielskim):