Skocz do zawartości


Zdjęcie

Błędy w konsoli


 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
2 odpowiedzi w tym temacie

#1 don_vito

don_vito

  Nowy

 • Użytkownik
 • 2 postów

Napisano 21 maj 2020 - 13:25

Postawiłem linuxie mały serwer na kilku graczy. Początkowo wszystko było ok, ale od jakiegoś czasu podczas gry sypie błędami, a teraz nawet podczas odpalania serwera.

 

Co powinienem poprawić?

 

logi:

 

[10:16:33] [Server thread/INFO]: Starting minecraft server version 1.15.2
[10:16:33] [Server thread/INFO]: Loading properties
[10:16:33] [Server thread/INFO]: Default game type: SURVIVAL
[10:16:33] [Server thread/INFO]: Generating keypair
[10:16:33] [Server thread/INFO]: Starting Minecraft server on *:25566
[10:16:33] [Server thread/INFO]: Using epoll channel type
[10:16:33] [Server thread/INFO]: This server is running CraftBukkit version git-Bukkit-8160e29 (MC: 1.15.2) (Implementing API version 1.15.2-R0.1-SNAPSHOT)
[10:16:39] [Server thread/WARN]: Plugin PermissionsEx v1.23.4 does not specify an api-version.
[10:16:39] [Server thread/INFO]: [PermissionsEx] Loading PermissionsEx v1.23.4
[10:16:39] [Server thread/WARN]: [PermissionsEx] This server is in offline mode. Unless this server is configured to integrate with a supported proxy (see

By zobaczyć linki musisz się zalogować lub zarejestrować

UUIDs *may not be stable*!
[10:16:39] [Server thread/INFO]: [WorldEdit] Loading WorldEdit v7.1.0;8e55131
[10:16:40] [Server thread/INFO]: Got request to register class com.sk89q.worldedit.bukkit.BukkitServerInterface with WorldEdit [[email protected]]
[10:16:40] [Server thread/INFO]: [Negativity] Loading Negativity v1.5.1
[10:16:40] [Server thread/INFO]: [Vault] Loading Vault v1.7.2-b107
[10:16:40] [Server thread/INFO]: [ID-Library] Loading ID-Library v[5.0.0.0]
[10:16:40] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Loading WorldGuard v7.0.2-SNAPSHOT;bf2593e
[10:16:40] [Server thread/INFO]: [TreeAssist] Loading TreeAssist v6.0.81
[10:16:40] [Server thread/INFO]: [Shopkeepers] Loading Shopkeepers v2.9.1
[10:16:40] [Server thread/INFO]: [Shopkeepers] Loading config.
[10:16:41] [Server thread/WARN]: [Shopkeepers] Could not find language file 'plugins/Shopkeepers/language-pl.yml'!
[10:16:41] [Server thread/INFO]: [Shopkeepers] Registering WorldGuard flag 'allow-shop'.
[10:16:41] [Server thread/INFO]: [Shopkeepers] Registering defaults.
[10:16:41] [Server thread/INFO]: [Essentials] Loading Essentials v2.17.1.0
[10:16:41] [Server thread/INFO]: [EssentialsSpawn] Loading EssentialsSpawn v2.17.1.0
[10:16:41] [Server thread/INFO]: [WorldEdit] Enabling WorldEdit v7.1.0;8e55131
[10:16:41] [Server thread/INFO]: WEPIF: Using the Bukkit Permissions API.
[10:16:41] [Server thread/INFO]: Using com.sk89q.worldedit.bukkit.adapter.impl.Spigot_v1_15_R2 as the Bukkit adapter
[10:16:43] [Server thread/WARN]: [WorldEdit] ====================================================
[10:16:43] [Server thread/WARN]: [WorldEdit]  WorldEdit works better if you use Paper
[10:16:43] [Server thread/WARN]: [WorldEdit]  as your server software.
[10:16:43] [Server thread/WARN]: [WorldEdit]   
[10:16:43] [Server thread/WARN]: [WorldEdit]  Paper offers significant performance improvements,
[10:16:43] [Server thread/WARN]: [WorldEdit]  bug fixes, security enhancements and optional
[10:16:43] [Server thread/WARN]: [WorldEdit]  features for server owners to enhance their server.
[10:16:43] [Server thread/WARN]: [WorldEdit]   
[10:16:43] [Server thread/WARN]: [WorldEdit]  Paper includes Timings v2, which is significantly
[10:16:43] [Server thread/WARN]: [WorldEdit]  better at diagnosing lag problems over v1.
[10:16:43] [Server thread/WARN]: [WorldEdit]   
[10:16:43] [Server thread/WARN]: [WorldEdit]  All of your plugins should still work, and the
[10:16:43] [Server thread/WARN]: [WorldEdit]  Paper community will gladly help you fix any issues.
[10:16:43] [Server thread/WARN]: [WorldEdit]   
[10:16:43] [Server thread/WARN]: [WorldEdit]  Join the Paper Community @

By zobaczyć linki musisz się zalogować lub zarejestrować


[10:16:43] [Server thread/WARN]: [WorldEdit] ====================================================
[10:16:43] [Server thread/INFO]: [Vault] Enabling Vault v1.7.2-b107
[10:16:43] [Server thread/INFO]: [Vault] [Economy] Essentials Economy found: Waiting
[10:16:43] [Server thread/INFO]: [Vault] [Permission] PermissionsEx found: Waiting
[10:16:43] [Server thread/INFO]: [Vault] [Permission] SuperPermissions loaded as backup permission system.
[10:16:43] [Server thread/INFO]: [Vault] [Chat] PermissionsEx found: Waiting
[10:16:43] [Server thread/INFO]: [Vault] Enabled Version 1.7.2-b107
[10:16:43] [Server thread/INFO]: WEPIF: Vault detected! Using Vault for permissions
[10:16:43] [Server thread/WARN]: **** SERVER IS RUNNING IN OFFLINE/INSECURE MODE!
[10:16:43] [Server thread/WARN]: The server will make no attempt to authenticate usernames. Beware.
[10:16:43] [Server thread/WARN]: While this makes the game possible to play without internet access, it also opens up the ability for hackers to connect with any username they choose.
[10:16:43] [Server thread/WARN]: To change this, set "online-mode" to "true" in the server.properties file.
[10:16:43] [Server thread/INFO]: Preparing level "world"
[10:16:43] [Server thread/INFO]: Reloading ResourceManager: Default, bukkit
[10:17:09] [Server thread/INFO]: Loaded 6 recipes
[10:17:09] [Server thread/INFO]: Registering commands with com.sk89q.worldedit.bukkit.BukkitServerInterface
[10:17:10] [Server thread/INFO]: Preparing start region for dimension 'world'/minecraft:overworld
[10:17:11] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 0%
[10:17:11] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 0%
[10:17:11] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 0%
[10:17:11] [Server-Worker-1/INFO]: Preparing spawn area: 0%
[10:17:12] [Server thread/INFO]: Time elapsed: 2346 ms
[10:17:12] [Server thread/INFO]: Preparing start region for dimension 'world_nether'/minecraft:the_nether
[10:17:13] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 0%
[10:17:13] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 0%
[10:17:13] [Server thread/INFO]: Time elapsed: 798 ms
[10:17:13] [Server thread/INFO]: Preparing start region for dimension 'world_the_end'/minecraft:the_end
[10:17:13] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 0%
[10:17:13] [Server thread/INFO]: Time elapsed: 339 ms
[10:17:13] [Server thread/INFO]: [PermissionsEx] Enabling PermissionsEx v1.23.4
[10:17:13] [Server thread/INFO]: [PermissionsEx] Initializing file backend
[10:17:13] [Server thread/INFO]: [PermissionsEx] Permissions file successfully reloaded
[10:17:13] [Server thread/INFO]: WEPIF: PermissionsEx detected! Using PermissionsEx for permissions.
[10:17:13] [Server thread/INFO]: [Vault][Permission] PermissionsEx hooked.
[10:17:13] [Server thread/INFO]: [Vault] [Vault][Chat] PermissionsEx_Chat hooked.
[10:17:13] [Server thread/INFO]: [Negativity] Enabling Negativity v1.5.1
[10:17:13] [Server thread/INFO]: [Negativity] Detected server version: v1_15
[10:17:13] [Thread-12/ERROR]: [PermissionsEx] The updater could not contact dev.bukkit.org for updating.
[10:17:13] [Thread-12/ERROR]: [PermissionsEx] If you have not recently modified your configuration and this is the first time you are seeing this message, the site may be experiencing temporary downtime.
[10:17:13] [Thread-12/ERROR]: [PermissionsEx] null
java.net.UnknownHostException: api.curseforge.com
    at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:220) ~[?:?]
    at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:403) ~[?:?]
    at java.net.Socket.connect(Socket.java:609) ~[?:?]
    at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.connect(SSLSocketImpl.java:285) ~[?:?]
    at sun.net.NetworkClient.doConnect(NetworkClient.java:177) ~[?:?]
    at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:474) ~[?:?]
    at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:569) ~[?:?]
    at sun.net.www.protocol.https.HttpsClient.<init>(HttpsClient.java:265) ~[?:?]
    at sun.net.www.protocol.https.HttpsClient.New(HttpsClient.java:372) ~[?:?]
    at sun.net.www.protocol.https.AbstractDelegateHttpsURLConnection.getNewHttpClient(AbstractDelegateHttpsURLConnection.java:191) ~[?:?]
    at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect0(HttpURLConnection.java:1187) ~[?:?]
    at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect(HttpURLConnection.java:1081) ~[?:?]
    at sun.net.www.protocol.https.AbstractDelegateHttpsURLConnection.connect(AbstractDelegateHttpsURLConnection.java:177) ~[?:?]
    at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream0(HttpURLConnection.java:1587) ~[?:?]
    at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream(HttpURLConnection.java:1515) ~[?:?]
    at sun.net.www.protocol.https.HttpsURLConnectionImpl.getInputStream(HttpsURLConnectionImpl.java:250) ~[?:?]
    at ru.tehkode.libs.net.gravitydevelopment.updater.Updater.read(Updater.java:643) [PermissionsEx-1.23.4.jar:?]
    at ru.tehkode.libs.net.gravitydevelopment.updater.Updater.runUpdater(Updater.java:718) [PermissionsEx-1.23.4.jar:?]
    at ru.tehkode.libs.net.gravitydevelopment.updater.Updater.access$100(Updater.java:36) [PermissionsEx-1.23.4.jar:?]
    at ru.tehkode.libs.net.gravitydevelopment.updater.Updater$UpdateRunnable.run(Updater.java:713) [PermissionsEx-1.23.4.jar:?]
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:834) [?:?]
[10:17:13] [Server thread/INFO]: [Negativity] New version available (unknow). Download it here:

By zobaczyć linki musisz się zalogować lub zarejestrować


[10:17:13] [Server thread/INFO]: [Negativity] Loaded support for Essentials, WorldGuard.
[10:17:13] [Server thread/INFO]: [ID-Library] Enabling ID-Library v[5.0.0.0]
[10:17:13] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Enabling WorldGuard v7.0.2-SNAPSHOT;bf2593e
[10:17:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world) TNT ignition is PERMITTED.
[10:17:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world) Lighters are PERMITTED.
[10:17:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world) Lava fire is PERMITTED.
[10:17:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world) Fire spread is UNRESTRICTED.
[10:17:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Loaded configuration for world 'world'
[10:17:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_nether) TNT ignition is PERMITTED.
[10:17:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_nether) Lighters are PERMITTED.
[10:17:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_nether) Lava fire is PERMITTED.
[10:17:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_nether) Fire spread is UNRESTRICTED.
[10:17:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Loaded configuration for world 'world_nether'
[10:17:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_the_end) TNT ignition is PERMITTED.
[10:17:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_the_end) Lighters are PERMITTED.
[10:17:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_the_end) Lava fire is PERMITTED.
[10:17:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] (world_the_end) Fire spread is UNRESTRICTED.
[10:17:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Loaded configuration for world 'world_the_end'
[10:17:14] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Loading region data...
[10:17:14] [Server thread/INFO]: [TreeAssist] Enabling TreeAssist v6.0.81
[10:17:14] [Server thread/INFO]: [TreeAssist] debugging: off
[10:17:14] [Server thread/INFO]: [Shopkeepers] Enabling Shopkeepers v2.9.1
[10:17:14] [Server thread/INFO]: [Shopkeepers] No Spigot-based server found: Disabling Spigot exclusive features!
[10:17:14] [Server thread/INFO]: [Shopkeepers] Loading data of 3 shopkeepers..
[10:17:15] [Server thread/INFO]: [Essentials] Enabling Essentials v2.17.1.0
[10:17:15] [Server thread/ERROR]: [Essentials] You are running an unsupported server version!
[10:17:15] [Server thread/INFO]: Attempting to convert old kits in config.yml to new kits.yml
[10:17:15] [Server thread/INFO]: No kits found to migrate.
[10:17:15] [Server thread/INFO]: [Essentials] Using 1.8.3+ BlockStateMeta provider as mob spawner provider.
[10:17:15] [Server thread/INFO]: [Essentials] Using 1.13+ flat spawn egg provider as spawn egg provider.
[10:17:15] [Server thread/INFO]: [Essentials] Using 1.9+ BasePotionData provider as potion meta provider.
[10:17:15] [Server thread/INFO]: Loaded 20977 items from items.json.
[10:17:15] [Server thread/INFO]: Using locale pl
[10:17:15] [Server thread/INFO]: [Essentials] ServerListPingEvent: Spigot iterator API
[10:17:15] [Server thread/INFO]: [Essentials] Starting Metrics. Opt-out using the global bStats config.
[10:17:15] [Server thread/INFO]: [Vault] [Vault][Economy] Essentials Economy hooked.
[10:17:15] [Server thread/INFO]: [Essentials] Using Vault based permissions (PermissionsEx)
[10:17:15] [Server thread/INFO]: [EssentialsSpawn] Enabling EssentialsSpawn v2.17.1.0
[10:17:15] [Server thread/INFO]: Done (32.435s)! For help, type "help"
[10:17:15] [Craft Scheduler Thread - 3/INFO]: [Vault] Checking for Updates ...
[10:17:15] [Craft Scheduler Thread - 3/INFO]: [Vault] There was an issue attempting to check for the latest version.
[10:17:15] [Craft Scheduler Thread - 3/INFO]: [Vault] No new version available
[10:17:15] [pool-37-thread-1/WARN]: java.net.UnknownHostException: api.eliapp.fr
[10:17:15] [pool-37-thread-1/WARN]:     at java.base/java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:220)
[10:17:15] [pool-37-thread-1/WARN]:     at java.base/java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:403)
[10:17:15] [pool-37-thread-1/WARN]:     at java.base/java.net.Socket.connect(Socket.java:609)
[10:17:15] [pool-37-thread-1/WARN]:     at java.base/sun.security.ssl.SSLSocketImpl.connect(SSLSocketImpl.java:285)
[10:17:15] [pool-37-thread-1/WARN]:     at java.base/sun.security.ssl.BaseSSLSocketImpl.connect(BaseSSLSocketImpl.java:173)
[10:17:15] [pool-37-thread-1/WARN]:     at java.base/sun.net.NetworkClient.doConnect(NetworkClient.java:182)
[10:17:15] [pool-37-thread-1/WARN]:     at java.base/sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:474)
[10:17:15] [pool-37-thread-1/WARN]:     at java.base/sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:569)
[10:17:15] [pool-37-thread-1/WARN]:     at java.base/sun.net.www.protocol.https.HttpsClient.<init>(HttpsClient.java:265)
[10:17:15] [pool-37-thread-1/WARN]:     at java.base/sun.net.www.protocol.https.HttpsClient.New(HttpsClient.java:372)
[10:17:15] [pool-37-thread-1/WARN]:     at java.base/sun.net.www.protocol.https.AbstractDelegateHttpsURLConnection.getNewHttpClient(AbstractDelegateHttpsURLConnection.java:191)
[10:17:15] [pool-37-thread-1/WARN]:     at java.base/sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect0(HttpURLConnection.java:1187)
[10:17:15] [pool-37-thread-1/WARN]:     at java.base/sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect(HttpURLConnection.java:1081)
[10:17:15] [pool-37-thread-1/WARN]:     at java.base/sun.net.www.protocol.https.AbstractDelegateHttpsURLConnection.connect(AbstractDelegateHttpsURLConnection.java:177)
[10:17:15] [pool-37-thread-1/WARN]:     at java.base/sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream0(HttpURLConnection.java:1587)
[10:17:15] [pool-37-thread-1/WARN]:     at java.base/sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream(HttpURLConnection.java:1515)
[10:17:15] [pool-37-thread-1/WARN]:     at java.base/sun.net.www.protocol.https.HttpsURLConnectionImpl.getInputStream(HttpsURLConnectionImpl.java:250)
[10:17:15] [pool-37-thread-1/WARN]:     at com.elikill58.negativity.universal.Stats.lambda$1(Stats.java:90)
[10:17:15] [pool-37-thread-1/WARN]:     at java.base/java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:515)
[10:17:15] [pool-37-thread-1/WARN]:     at java.base/java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:264)
[10:17:15] [pool-37-thread-1/WARN]:     at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1128)
[10:17:15] [pool-37-thread-1/WARN]:     at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:628)
[10:17:15] [pool-37-thread-1/WARN]:     at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:834)
[10:17:15] [pool-37-thread-2/WARN]: java.net.UnknownHostException: api.eliapp.fr
[10:17:15] [pool-37-thread-2/WARN]:     at java.base/java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:220)
[10:17:15] [pool-37-thread-2/WARN]:     at java.base/java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:403)
[10:17:15] [pool-37-thread-2/WARN]:     at java.base/java.net.Socket.connect(Socket.java:609)
[10:17:15] [pool-37-thread-2/WARN]:     at java.base/sun.security.ssl.SSLSocketImpl.connect(SSLSocketImpl.java:285)
[10:17:15] [pool-37-thread-2/WARN]:     at java.base/sun.security.ssl.BaseSSLSocketImpl.connect(BaseSSLSocketImpl.java:173)
[10:17:15] [pool-37-thread-2/WARN]:     at java.base/sun.net.NetworkClient.doConnect(NetworkClient.java:182)
[10:17:15] [pool-37-thread-2/WARN]:     at java.base/sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:474)
[10:17:15] [pool-37-thread-2/WARN]:     at java.base/sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:569)
[10:17:15] [pool-37-thread-2/WARN]:     at java.base/sun.net.www.protocol.https.HttpsClient.<init>(HttpsClient.java:265)
[10:17:15] [pool-37-thread-2/WARN]:     at java.base/sun.net.www.protocol.https.HttpsClient.New(HttpsClient.java:372)
[10:17:15] [pool-37-thread-2/WARN]:     at java.base/sun.net.www.protocol.https.AbstractDelegateHttpsURLConnection.getNewHttpClient(AbstractDelegateHttpsURLConnection.java:191)
[10:17:15] [pool-37-thread-2/WARN]:     at java.base/sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect0(HttpURLConnection.java:1187)
[10:17:15] [pool-37-thread-2/WARN]:     at java.base/sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect(HttpURLConnection.java:1081)
[10:17:15] [pool-37-thread-2/WARN]:     at java.base/sun.net.www.protocol.https.AbstractDelegateHttpsURLConnection.connect(AbstractDelegateHttpsURLConnection.java:177)
[10:17:15] [pool-37-thread-2/WARN]:     at java.base/sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getOutputStream0(HttpURLConnection.java:1362)
[10:17:15] [pool-37-thread-2/WARN]:     at java.base/sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getOutputStream(HttpURLConnection.java:1337)
[10:17:15] [pool-37-thread-2/WARN]:     at java.base/sun.net.www.protocol.https.HttpsURLConnectionImpl.getOutputStream(HttpsURLConnectionImpl.java:246)
[10:17:15] [pool-37-thread-2/WARN]:     at com.elikill58.negativity.universal.Stats.lambda$0(Stats.java:54)
[10:17:15] [pool-37-thread-2/WARN]:     at java.base/java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:515)
[10:17:15] [pool-37-thread-2/WARN]:     at java.base/java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:264)
[10:17:15] [pool-37-thread-2/WARN]:     at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1128)
[10:17:15] [pool-37-thread-2/WARN]:     at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:628)
[10:17:15] [pool-37-thread-2/WARN]:     at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:834)
[10:17:15] [pool-37-thread-3/WARN]: java.net.UnknownHostException: api.eliapp.fr
[10:17:15] [pool-37-thread-3/WARN]:     at java.base/java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:220)
[10:17:15] [pool-37-thread-3/WARN]:     at java.base/java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:403)
[10:17:15] [pool-37-thread-3/WARN]:     at java.base/java.net.Socket.connect(Socket.java:609)
[10:17:15] [pool-37-thread-3/WARN]:     at java.base/sun.security.ssl.SSLSocketImpl.connect(SSLSocketImpl.java:285)
[10:17:15] [pool-37-thread-3/WARN]:     at java.base/sun.security.ssl.BaseSSLSocketImpl.connect(BaseSSLSocketImpl.java:173)
[10:17:15] [pool-37-thread-3/WARN]:     at java.base/sun.net.NetworkClient.doConnect(NetworkClient.java:182)
[10:17:15] [pool-37-thread-3/WARN]:     at java.base/sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:474)
[10:17:15] [pool-37-thread-3/WARN]:     at java.base/sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:569)
[10:17:15] [pool-37-thread-3/WARN]:     at java.base/sun.net.www.protocol.https.HttpsClient.<init>(HttpsClient.java:265)
[10:17:15] [pool-37-thread-3/WARN]:     at java.base/sun.net.www.protocol.https.HttpsClient.New(HttpsClient.java:372)
[10:17:15] [pool-37-thread-3/WARN]:     at java.base/sun.net.www.protocol.https.AbstractDelegateHttpsURLConnection.getNewHttpClient(AbstractDelegateHttpsURLConnection.java:191)
[10:17:15] [pool-37-thread-3/WARN]:     at java.base/sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect0(HttpURLConnection.java:1187)
[10:17:15] [pool-37-thread-3/WARN]:     at java.base/sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect(HttpURLConnection.java:1081)
[10:17:15] [pool-37-thread-3/WARN]:     at java.base/sun.net.www.protocol.https.AbstractDelegateHttpsURLConnection.connect(AbstractDelegateHttpsURLConnection.java:177)
[10:17:15] [pool-37-thread-3/WARN]:     at java.base/sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getOutputStream0(HttpURLConnection.java:1362)
[10:17:15] [pool-37-thread-3/WARN]:     at java.base/sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getOutputStream(HttpURLConnection.java:1337)
[10:17:15] [pool-37-thread-3/WARN]:     at java.base/sun.net.www.protocol.https.HttpsURLConnectionImpl.getOutputStream(HttpsURLConnectionImpl.java:246)
[10:17:15] [pool-37-thread-3/WARN]:     at com.elikill58.negativity.universal.Stats.lambda$0(Stats.java:54)
[10:17:15] [pool-37-thread-3/WARN]:     at java.base/java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:515)
[10:17:15] [pool-37-thread-3/WARN]:     at java.base/java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:264)
[10:17:15] [pool-37-thread-3/WARN]:     at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1128)
[10:17:15] [pool-37-thread-3/WARN]:     at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:628)
[10:17:15] [pool-37-thread-3/WARN]:     at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:834)
[10:17:31] [Server thread/INFO]: Stopping the server
[10:17:31] [Server thread/INFO]: Stopping server
[10:17:31] [Server thread/INFO]: [EssentialsSpawn] Disabling EssentialsSpawn v2.17.1.0
[10:17:31] [Server thread/INFO]: [Essentials] Disabling Essentials v2.17.1.0
[10:17:31] [Server thread/INFO]: [Vault] [Vault][Economy] Essentials Economy unhooked.
[10:17:31] [Server thread/INFO]: [Shopkeepers] Disabling Shopkeepers v2.9.1
[10:17:31] [Server thread/INFO]: [TreeAssist] Disabling TreeAssist v6.0.81
[10:17:31] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Disabling WorldGuard v7.0.2-SNAPSHOT;bf2593e
[10:17:31] [Server thread/INFO]: [WorldGuard] Shutting down executor and cancelling any pending tasks...
[10:17:31] [Server thread/INFO]: [ID-Library] Disabling ID-Library v[5.0.0.0]
[10:17:31] [Server thread/INFO]: [Vault] Disabling Vault v1.7.2-b107
[10:17:31] [Server thread/INFO]: WEPIF: PermissionsEx detected! Using PermissionsEx for permissions.
[10:17:31] [Server thread/INFO]: [Negativity] Disabling Negativity v1.5.1
[10:17:31] [Server thread/INFO]: [WorldEdit] Disabling WorldEdit v7.1.0;8e55131
[10:17:31] [Server thread/INFO]: Unregistering com.sk89q.worldedit.bukkit.BukkitServerInterface from WorldEdit
[10:17:31] [pool-37-thread-2/WARN]: java.net.UnknownHostException: api.eliapp.fr
[10:17:31] [Server thread/INFO]: [PermissionsEx] Disabling PermissionsEx v1.23.4
[10:17:31] [pool-37-thread-2/WARN]:     at java.base/java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:220)
[10:17:31] [pool-37-thread-2/WARN]:     at java.base/java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:403)
[10:17:31] [pool-37-thread-2/WARN]:     at java.base/java.net.Socket.connect(Socket.java:609)
[10:17:31] [pool-37-thread-2/WARN]:     at java.base/sun.security.ssl.SSLSocketImpl.connect(SSLSocketImpl.java:285)
[10:17:31] [pool-37-thread-2/WARN]:     at java.base/sun.security.ssl.BaseSSLSocketImpl.connect(BaseSSLSocketImpl.java:173)
[10:17:31] [pool-37-thread-2/WARN]:     at java.base/sun.net.NetworkClient.doConnect(NetworkClient.java:182)
[10:17:31] [pool-37-thread-2/WARN]:     at java.base/sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:474)
[10:17:31] [pool-37-thread-2/WARN]:     at java.base/sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:569)
[10:17:31] [pool-37-thread-2/WARN]:     at java.base/sun.net.www.protocol.https.HttpsClient.<init>(HttpsClient.java:265)
[10:17:31] [pool-37-thread-2/WARN]:     at java.base/sun.net.www.protocol.https.HttpsClient.New(HttpsClient.java:372)
[10:17:31] [pool-37-thread-2/WARN]:     at java.base/sun.net.www.protocol.https.AbstractDelegateHttpsURLConnection.getNewHttpClient(AbstractDelegateHttpsURLConnection.java:191)
[10:17:31] [pool-37-thread-2/WARN]:     at java.base/sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect0(HttpURLConnection.java:1187)
[10:17:31] [pool-37-thread-2/WARN]:     at java.base/sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect(HttpURLConnection.java:1081)
[10:17:31] [pool-37-thread-2/WARN]:     at java.base/sun.net.www.protocol.https.AbstractDelegateHttpsURLConnection.connect(AbstractDelegateHttpsURLConnection.java:177)
[10:17:31] [pool-37-thread-2/WARN]:     at java.base/sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getOutputStream0(HttpURLConnection.java:1362)
[10:17:31] [pool-37-thread-2/WARN]:     at java.base/sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getOutputStream(HttpURLConnection.java:1337)
[10:17:31] [pool-37-thread-2/WARN]:     at java.base/sun.net.www.protocol.https.HttpsURLConnectionImpl.getOutputStream(HttpsURLConnectionImpl.java:246)
[10:17:31] [pool-37-thread-2/WARN]:     at com.elikill58.negativity.universal.Stats.lambda$0(Stats.java:54)
[10:17:31] [pool-37-thread-2/WARN]:     at java.base/java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:515)
[10:17:31] [pool-37-thread-2/WARN]:     at java.base/java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:264)
[10:17:31] [pool-37-thread-2/WARN]:     at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1128)
[10:17:31] [pool-37-thread-2/WARN]:     at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:628)
[10:17:31] [pool-37-thread-2/WARN]:     at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:834)
[10:17:31] [Server thread/INFO]: Saving players
[10:17:32] [Server thread/INFO]: Saving worlds
[10:17:32] [Server thread/INFO]: Saving chunks for level 'world'/minecraft:overworld
[10:17:32] [Server thread/INFO]: ThreadedAnvilChunkStorage (world): All chunks are saved
[10:17:32] [Server thread/INFO]: Saving chunks for level 'world_nether'/minecraft:the_nether
[10:17:33] [Server thread/INFO]: ThreadedAnvilChunkStorage (DIM-1): All chunks are saved
[10:17:33] [Server thread/INFO]: Saving chunks for level 'world_the_end'/minecraft:the_end
[10:17:33] [Server thread/INFO]: ThreadedAnvilChunkStorage (DIM1): All chunks are saved
[10:17:33] [Server thread/INFO]: ThreadedAnvilChunkStorage (world): All chunks are saved
[10:17:34] [Server thread/INFO]: ThreadedAnvilChunkStorage (DIM-1): All chunks are saved
[10:17:34] [Server thread/INFO]: ThreadedAnvilChunkStorage (DIM1): All chunks are saved

 craftportal

Craftserve to największy i najlepszy polski hosting serwerów Minecraft, jest solidny i tani więc go polecam

#2 Grzesiek11

Grzesiek11

  Wieczny newfag

 • Użytkownik+
 • 452 postów
 • Grzesiek11#9896
 • Grzesiek11

Napisano 22 maj 2020 - 09:27

Widzę tu dwa błędy:

[10:17:13] [Thread-12/ERROR]: [PermissionsEx] The updater could not contact dev.bukkit.org for updating.
[10:17:13] [Thread-12/ERROR]: [PermissionsEx] If you have not recently modified your configuration and this is the first time you are seeing this message, the site may be experiencing temporary downtime.
[10:17:13] [Thread-12/ERROR]: [PermissionsEx] null

oraz

[10:17:15] [pool-37-thread-1/WARN]: java.net.UnknownHostException: api.eliapp.fr

Oba są związane z niemożliwością znalezienia hosta. Sugeruję sprawdzić:

$ ping -n 5 google.pl
$ ping -n 5 172.217.20.195
$ ping -n 5 dev.bukkit.org
$ ping -n 5 api.eliapp.fr


#3 Kacprus

Kacprus

  Akam Digital

 • Senior Moderator
 • 1614 postów
 • Kacprus#1551
 • Kacprus

Napisano 04 czerwiec 2020 - 12:21

Zmień PermissionEx na LuckPerms, PEX nie jest już dalej wspierany.


Użytkownik Katniss edytował ten post 04 czerwiec 2020 - 14:33
LuckPerms* //Kat :D

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych